වීඩියෝ පාඩම් මාලාව

තොරතුරු තාක්ෂණයෙන් සවිබල ගන්වනසයිබර් කල්පිතය 

තාක්ෂණික ලෝකයේ දැණුම සොයා යන ඔබ වෙනුවෙන් නොමිලේ ඉදිරිපත් කෙරෙන් විද්‍යුත් ටීකාව පහතින් අදම නරබන්න.....

 

© Supun Dilshan Galagamage, 2020 All right reserved.